PrEP 0 Đồng - Version 30s

PrEP 0 Đồng - Version 30s

PrEP là gì? Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là sử dụng thuốc kháng virus để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. PrEP được sử dụng như một biện pháp dự phòng HIV bổ sung, bên cạnh các biện pháp khác như sử dụng bao cao su và chất bôi trơn, tư vấn về hành vi, điều trị dự phòng sau phơi nhiểm, k=k, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Chương trình PrEP được triển khai bởi CARMAH thông qua tài trợ của ĐH Y Hà Nội, CDC. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây http://bit.ly/36YFc33 hoặc liên hệ Hotline: 0355858815