Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CARMAH, đại diện cho TestSGN, luôn hiểu mối quan tâm lo lắng của bạn về tính bảo mật, nên chúng tôi đã thiết lập ra những nguyên tắc bảo mật nhằm bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Những nguyên tắc bảo mật nhằm mục đích giải thích những thông tin thu thập được sử dụng như thế nào trong website.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi bạn điền vào các biểu mẫu. Trong những trường hợp đó, bạn có thể được yêu cầu nhập tên và địa chỉ email. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập ẩn danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhằm mục đích gì?

Những thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn có thể được dùng vào việc phát triển website (Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện trang web này dựa vào những thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện hàng loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn được an toàn khi bạn đăng nhập, gửi yêu cầu, hay truy cập mục thông tin cá nhân.

Chúng tôi có sử dụng cookies không?

Chúng tôi không sử dụng cookie.

Chúng tôi có tiết lộ bất cứ thông tin nào của bạn ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, giao dịch, hoặc chuyển giao ra bên ngoài những thông tin định danh cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm đối tác bên thứ 3 đáng tin cậy trợ giúp chúng tôi trong việc điều hành website, các chương trình sự kiện, hoặc phục vụ bạn, dĩ nhiên họ đồng ý giữ bí mật các thông tin đó. Việc tiết lộ thông tin cá nhân chỉ xảy r khi chúng tôi xem xét, nhận thấy rằng nó phù hợp, tuân thủ pháp luật, tuân thủ theo các chính sách của website, hoặc bảo vệ  những những thứ khác của chúng tôi như quyền, tài sản hay sự an toàn. Tuy nhiên, các thông tin du lịch không định danh cá nhân có thế cung cấp cho các đối tác khác như marketing, quảng cáo hay mục đích sử dụng khác.

Liên kết với đối tác thứ ba

Đôi khi, dựa vào chương trình hoạt động, chúng tôi có thể đưa vào hoặc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của đối tác thứ ba lên website này. Những website của họ có chính sách bảo mật riêng biệt độc lập. Vì thế chúng tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý với các nội dung lẫn hoạt động trong các website của đối tác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tìm cách bảo vệ tính nhất quán của TestSGN.org và hoan nghênh những góp ý xây dựng từ các bạn.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn bằng lòng với chính sách bảo mật này.