Nghiên cứu mới cho thấy: Không có dấu hiệu lây nhiễm từ các cặp đôi dị nhiễm đã điều trị thành công

Các kết quả cuối cùng của dự án nổi tiếng 052 HPTN đã cho kết quả là không có sự lây nhiễm nào giữa các cặp đôi dị tính có tình trạng dị nhiễm HIV khi các cặp đôi này có bạn tình nhiễm HIV có dùng thuốc ức chế virus (ARVs) và đã hoàn toàn ức chế được lượng virus, theo các báo cáo của tờ MedPage Today. Trong năm 2011, các kết quả lâm sàng của cuộc thử nghiệm cho thấy việc điều trị HIV sớm có thể tăng khả năng không lây nhiễm giữ các cặp đôi đến 96% so với các trường hợp điều trị muộn. Kết quả cuối cùng cũng cho thấy khả năng này là 93%.

Với kết quả được đăng tải trên tờ nhật báo y tế The New England, các nhà nghiên cứu đã ngẫu nhiên chỉ định 1763 người có H mà đang có quan hệ với một người không có H, khác giới, để được điều trị ngay ARV trực tiếp hoặc trì hoãn. Tổng số 886 người được điều trị trực tiếp có số lượng tế bào CD4 trong khoảng từ 350 đến 550. Số 877 người còn lại trong nhóm trì hoãn điều trị sẽ được điều trị sau khi hai lần đếm CD4 liên tiếp cho kết quả dưới 250 hoặc nếu họ có triệu chứng chuyển qua AIDS. Sau khi kết quả lâm sàng 2011 được công bố, tất cả các người tham gia trong nhóm điều trị trì hoãn đều được điều trị.

Các kết quả cuối cùng cũng đã được trình bày tại Hội Nghị AIDS Quốc Tế lần thứ 21 tại Durban, Nam Phi (AIDS 2016). Tổng cộng số người tham gia có H qua các năm là 10031 người trong khi các bạn tình không có H đồng thời tham gia qua các năm là 8509 người. Có 78 người trong nhóm bạn bình không có H đã nhiễm vi-rút trong quá trình nghiên cứu, tỉ lệ lây nhiễm này là 0.9% mỗi năm. Thông qua các phân tích gen, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định được là: trong 46 các ca nhiễm, có 3 ca trong nhóm điều trị sớm và 43 ca trong nhóm điều trị trì hoãn. Các nhà nghiên cứu đã không thể xác định được sự liên quan đến virus trong 6 các ca còn lại. So sánh tỉ lệ nhiễm HIV giữ nhóm điều trị sớm và nhóm trì hoãn, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng điều trị HIV sớm có liên quan đến 93% khả năng giảm nguy cơ lây truyền HIV.

Con số 93% không thể hiện được sự giảm thiểu nguy cơ liên quan tới việc không phát hiện được tải lượng virut. Các nhà nghiên cữu không xác định được bất cứ sự lây truyền nào của virut giữa các cặp đôi khi một trong hai có H nhưng được ức chế hoàn toàn virus nhờ vào thuốc ARV.

(Long Trần Dịch)